Logotyp

Medicinsk Research Concierge – Avancerad genomgång vid svår sjukdom


Inom vårt research-paket erbjuder Lycenna medicinsk och vetenskaplig concierge för att hjälpa dig hitta världens bästa vård, oavsett var den är belägen.

Vi samlar ett dedikerat team av läkare, tillgängliga dygnet runt, exklusivt för dig. En oberoende second opinion som bara har ditt bästa i åtanke.

Vi kan din sjukhistoria, är alltid tillgängliga och kan hjälpa dig med snabba tider till de mest kompetenta specialisterna. Vi står på din sida vid kontakt med vården, kommer ihåg vad som sägs och kan ställa rätt frågor.

När allting känns som mörkast kan vi vetenskapligt värdera dina alternativ, ordna second opinions av världens mest framstående experter, samt säkerställer att du eller dina anhöriga får bästa tillgängliga medicinska behandlingen, oavsett var den är belägen.

Hur vi jobbar vid en avancerad genomgång

Onboarding

Nybesök med våra läkare och inhämtande av dina medicinska journaler.

Vi fastställer dina förväntningar och förutsättningar för framtida vård.


Research

Genom grundlig bakgrundforskning av din medicinska historia och diagnoser.

Sammanställning av tidigare behandling och internationell jämförelse av tillgängliga alternativ.

Identifiering och bedömning av den senaste forskningen och relevanta experter.


Sammanställning

Kontakt med identifierade kliniker och forskare världen över för bästa möjliga second opinion och den mest lämpliga vägen framåt.


Presentation

Presentation av inhämtad kunskap och planering av din fortsatta vård.


Initiering

Inititiering av ytterligare utredningar och/eller behandlingar.

Kontinuerlig uppföljning och re-evaluering.


Hur skulle en resa med Lycenna kunna se ut?

2009

Första cancer diagnos

2010

Operation

2012

Återfall – ”0 alternativ”

5% överlevnad


Jan 2013

Lycenna kontaktas

Identifierar;

– Ledande experter

– Lovande Fas-2 studier


Feb 2013

2nd opinion på klinik i USA

Flera missade operabla tumörer


Mars 2013

Behandling i USA

– Ny operation

– Inkluderad i fas-3 studie


Feb 2023

Årliga kontroller på klinik i Schweiz

Fortsatt friskförklarad

”Lycenna hjälpte mig säkerställa att vården jag fick för min prostatacancer följde de senaste riktlinjerna. Utan dem hade inte uppföljningen tät nog och man hade inte erbjudit mig mediciner som skulle kunna minska risken för återfall.”

– Patient med prostatacancer

När det kommer till din hälsa finns inga genvägar


Våra patienter ska vara 110% säkra på att vi vänt på alla stenar i jakten på den bästa möjliga vården för dem själva och deras anhöriga.