Logotyp

Genetisk screening


Som kund hos Lycenna erbjuds du genetisk screening.

Här beskriver vi mer om vad dessa tester innebär och hur du kan använda dem för att förebygga, eller upptäcka, sjukdom innan det är för sent.

Genetisk screening – En snabbt växande industri


För endast 20 år sedan nådde forskare över hela världen den betydande milstolpen att kartlägga alla gener hos människan efter intensivt arbete. Forskningen om arvsmassans roll i olika sjukdomar har sedan dess vuxit exponentiellt.

I dagsläget är genetisk testning inom den offentliga vården begränsad till personer med släktkopplingar till eller som har drabbats av allvarliga sjukdomar. Privata tjänster erbjuder tester för hundratals sjukdomar, allergier och fysiska tillstånd. Det är dock vanligt att det saknas vetenskapligt underlag för många av dessa tester och etiska utmaningar uppstår kring att tillhandahålla information om ökad sjukdomsrisk utan tillgänglig behandling.

Som kund hos Lycenna erbjuds du genetisk screening som del av våra avancerade hälsokontroller.

Vi undersöker enbart så kallade ”handlingsbara” mutationer i din arvsmassa, vilket innebär att vi bara testar sådana mutationer som innebär risk för sjukdom som vi faktiskt kan göra någonting åt. Det kan t.ex. handla om ett individuellt anpassat uppföljningsprogram med röntgen, eller råd om livstilsförändringar.

Vi testar för 81 gener som är klassificerade som handlingsbara enligt American College of Medical Genetics & Genomics, 15 gener som påverkar läkemedelsreaktioner, samt inkluderar även polygena riskskattningar för hjärt-kärlsjukdom, diabetes och cancer (bröst och prostata).

Våra genetiska undersökningar genomförs tillsammans med en partner i Storbritannien, där vi på Lycenna noggrant har utvärderat vilka laboratorier och tester som är mest lämpliga.

Som kund har du möjlighet att lagra din genetiska information för framtida uppdateringar av analysen. Genom ett användarkonto kan du när som helst få en översikt av din genetiska hälsa och ta del av uppdateringar om nya gener som kan påverka din risk för sjukdom.

Arv och miljö: Hur användbart är genetik egentligen?

De flesta sjukdomar orsakas av en kombination av arv och miljö. Medan det finns enskilda gener som markant ökar risken för, eller rentav orsakar, sjukdom (kallade monogena sjukdomar), är det vanligt att flera gener med olika mutationer bidrar till ökad sjukdomsrisk (kallade polygena sjukdomar).

Exempel på polygena sjukdomar inkluderar hjärt- och kärlsjukdomar samt diabetes.

Tidigare kunde man endast testa för enskilda mutationer vid monogena sjukdomar, vilket begränsade genetikens användning inom vården. Nu, med avancerad teknik, kan man utföra polygena riskskattningar baserade på ett stort antal gener och deras mönster.

Vad är polygen riskskattning?

Polygen riskskattning är ett nyskapande sätt att bedöma risken för att utveckla polygena sjukdomar baserat på hundratals olika gener. Verktygen för detta har förbättrats med möjligheten att analysera stora datamängder.

Resultatet presenteras i form av en procentandel som beskriver din risk jämfört med normalbefolkningen, vilket ger en översikt över risken för att utveckla sjukdomen. Du kan läsa mer om polygen riskskattning här eller se filmen nedan.

Description for this block. Use this space for describing your block. Any text will do. Description for this block. You can use this space for describing your block.

När det kommer till din hälsa finns inga genvägar


Våra patienter ska vara 110% säkra på att vi vänt på alla stenar i jakten på den bästa möjliga vården för dem själva och deras anhöriga.