Logotyp

Hälsokontroller med ansvar för helheten


Lycennas hälsokontroller är del av våra löpande abonnemang vilket gör att vi får större flexibilitet att anpassa undersökningarna efter dina specifika risker.

Istället för att erbjuda ett omfattande standardpaket vilket kan innebära onödiga undersökningar av lägre kvalitet, anpassar vi din hälsoplan under året baserat på din sjukdomshistoria, ärftlighet och genetiska arvsmassa, livsstil och kostvanor, prover och aktuella värden.

Du kan antingen välja att göra mer basala kontroller, eller mer avancerade hälsokontroller.

Med vårt abonnemang får du därför, istället för en ögonblicksbild av din hälsa, större flexibilitet för mer riktade, löpande och patientanpassade kontroller, samt en kontinuerlig plan och uppföljning av personlig läkare året runt, där vi också kan säkerställa att uppföljningen och din vidare vård sköts som den ska.

Avancerade hälsokontroller


Våra avancerade förebyggande hälsoundersökningar är del av vårt s.k. prevention-paket. Undersökningarna lämpar sig för dig som inte vill lämna något åt slumpen. I undersökningen ingår bland annat omfattande kartläggning av din levnadsstil och kostvanor, genetisk screening för att kartlägga din benägenhet att utveckla sjukdomar, omfattande laboratorieanalys inklusive cancermarkörer, samt röntgen och ultraljud för att tidigt upptäcka risk för framför allt cancer, hjärt- och kärlsjukdom och diabetes. Du får även träffa hjärtläkare och hudläkare årligen.

Allting sammanställs i en rapport du får med dig hem och eftersom du är Lycenna-patient ser vi till att följa dig hela året för att säkerställa att din hälsa får den uppmärksamhet den förtjänar.


Basala Hälsokontroller


Våra basala hälsokontroller är del av vårt s.k. surveillance-paket. Dessa lämpar sig mer för de som är intresserade av att kontrollera att man inte är sjuk för tillfället, eller för de som inte är intresserade av genetisk kartläggning och mer avancerade förebyggande kontroller.

Utöver läkarundersökning med resultatgenomgång och åtgärdsförslag, de viktigaste proverna och mätvärdena, så ser vi på Lycenna till att din undersökning alltid följs upp och utreds om det är något som inte står rätt till.

”Alisqui nihitiam que experum volore volla plaborrore nihit officilit omni nosaeribus”

Namn Efternamn

– Patient med prostatacencer

När det kommer till din hälsa finns inga genvägar


Våra patienter ska vara 110% säkra på att vi vänt på alla stenar i jakten på den bästa möjliga vården för dem själva och deras anhöriga.