Logotyp

Äggstockscancer


Äggstockscancer, även känd som ovarialcancer, är en form av cancer som uppstår i äggstockarna. Det är en av de mest dödliga cancerformerna hos kvinnor, främst på grund av dess svårigheter att upptäckas i tidiga stadier. Att vara medveten om symtomen, riskfaktorerna och behandlingsalternativen för ovarialcancer är avgörande för tidig upptäckt och effektiv behandling.

Sjukdomsbild vid äggstockscancer (ovarialcancer)


Äggstockscancer, eller ovarialcancer, uppstår när celler i äggstockarna börjar växa okontrollerat och bildar tumörer. Det kan vara svårt att upptäcka i de tidiga stadierna eftersom symtomen ofta är vaga och kan förväxlas med andra tillstånd. Ovarialcancer kan sprida sig till andra delar av kroppen om den inte upptäcks och behandlas tidigt.

Symtom på äggstockscancer

Symtomen på ovarialcancer kan vara vaga och ospecifika, vilket gör att sjukdomen ofta upptäcks sent.

Vanliga symtom kan inkludera:
• Ovanlig uppblåsthet eller svullnad i buken.
• Magsmärtor eller obehag, särskilt i nedre delen av buken.
• Svårigheter att äta eller känsla av mättnad snabbt.
• Frekventa urinträngningar.
• Förändringar i tarmrörelser, såsom förstoppning eller diarré.
• Oavsiktlig viktnedgång.

Riskfaktorer

Flera faktorer kan öka risken för att utveckla ovarialcancer.

Dessa inkluderar:
• Ålder, särskilt ökad risk efter 50 års ålder.
• Personer med släktingar som har haft sjukdomen löper ökad risk.
• Vissa ärftliga mutationer, såsom BRCA1 och BRCA2, kan öka risken.
• Kvinnor som aldrig har fött barn löper en något högre risk.
• Långvarig användning av östrogenersättningsterapi efter menopausen kan öka risken.

Att förebygga

Eftersom orsakerna till ovarialcancer är komplexa och inte helt förstådda, finns det inga beprövade sätt att helt förebygga sjukdomen. Att ta bort äggstockarna före menopaus kan minska risken hos kvinnor med hög ärftlig risk.

Behandling av ovarialcancer

Behandling av ovarialcancer kan inkludera kirurgi för att avlägsna tumören och kemoterapi för att döda cancer cellerna. Ibland används även strålning. Behandlingen beror på sjukdomens stadium, patientens allmänna hälsa och andra faktorer.

Stöd och Uppföljning

Att leva med ovarialcancer kan vara en fysiskt och känslomässigt utmanande upplevelse. Stöd från nära och kära samt professionell vård är viktigt för att hantera sjukdomen och dess behandling. Regelbundna uppföljningsbesök med en onkolog eller gynekolog är också nödvändiga för att övervaka sjukdomens framsteg och anpassa behandlingen vid behov.

Nydiagnosticerad med Äggstockscancer: Vad du behöver veta

Att få en diagnos av ovarialcancer kan vara överväldigande, men det finns resurser och stöd tillgängliga för att hjälpa dig att hantera sjukdomen. Ta tid att förstå din diagnos, skapa en plan för hantering och sök stöd från nära och kära och från organisationer som Lycenna för ytterligare vägledning.

Hur kan Lycenna hjälpa mig minska risken för att utveckla äggstockscancer?

Lycenna kan hjälpa dig att minska risken för att utveckla äggstockscancer genom regelbundna hälsoundersökningar och genetisk rådgivning. Vi erbjuder skräddarsydda screeningtest och utvärdering av din familjehistoria för att identifiera eventuella riskfaktorer för äggstockscancer. Vårt medicinska team arbetar med dig för att utveckla en personlig preventionsplan som kan inkludera livsstilsförändringar, hormonbehandling och andra förebyggande åtgärder.

Hur kan Lycenna hjälpa mig som har äggstockscancer?

Lycenna kan hjälpa dig som har äggstockscancer genom att erbjuda skräddarsydd medicinsk expertis och stöd under hela din behandlingsresa. Vi granskar din sjukhistorik noggrant och säkerställer att din behandling är i linje med den senaste forskningen och riktlinjerna för äggstockscancerbehandling. Vårt team av läkare finns tillgängligt dygnet runt för att svara på dina frågor, ge kontinuerlig övervakning och stöd samt samordna second opinions och eventuell behandling utomlands om det behövs. Vi kan följa med dig på viktiga besök i vården för att säkerställa att du får svar på alla dina frågor och att vården du får överensstämmer med de rekommendationer vi lagt upp tillsammans med internationella experter. Vi ser även över om det finns möjlighet för dig att inkluderas i kliniska prövningar på nya behandlingsmetoder ifall det skulle vara så att alternativen är uttömda.

Hur kan Lycenna hjälpa mig som har haft äggstockscancer?

Lycenna kan fortsätta att vara en värdefull resurs för dig även efter att du har haft äggstockscancer. Vi erbjuder långsiktig uppföljning och stöd för att övervaka din återhämtning, förebygga återfall och hantera eventuella biverkningar eller långsiktiga komplikationer av behandlingen. Vårt team kan hjälpa dig att utveckla en individuell återhämtningsplan som kan inkludera regelbundna kontroller, stöd för mental och emotionell hälsa samt eventuell fortsatt behandling eller rehabilitering. Vi finns här för att stödja dig genom hela din resa mot hälsa och välbefinnande efter äggstockscancer.

När det kommer till din hälsa finns inga genvägar


Våra patienter ska vara 110% säkra på att vi vänt på alla stenar i jakten på den bästa möjliga vården för dem själva och deras anhöriga.