Logotyp

Bröstcancer


Bröstcancer är en allvarlig sjukdom som kräver tidig upptäckt, noggrann diagnos och effektiv behandling. Genom att förstå symtomen, riskfaktorerna och förebyggande åtgärder kan kvinnor ta kontroll över sin hälsa och minska risken för att utveckla denna sjukdom.

Sjukdomsbild vid bröstcancer


Bröstcancer är en allvarlig sjukdom som påverkar miljontals kvinnor över hela världen varje år. Det är den vanligaste cancerformen bland kvinnor, men det kan också drabba män, även om det inte är lika vanligt. Sjukdomen uppstår när celler i bröstvävnaden börjar växa okontrollerat, vilket kan leda till tumörer och spridning av cancerceller till andra delar av kroppen.

Symtom på bröstcancer och Diagnos

Symtomen på bröstcancer kan variera, men vanliga tecken inkluderar en knöl eller förändringar i bröstvävnaden, förändringar i bröstets storlek eller form, rodnad eller fjällning av huden på bröstet, och förändringar i bröstvårtan. Diagnos ställs vanligtvis genom mammografi, ultraljud och biopsi.

Riskfaktorer

Riskfaktorer för bröstcancer inkluderar ålder, ärftlighet, tidig menstruation eller sen menopaus, hormonbehandling, övervikt eller fetma, alkoholkonsumtion och brist på fysisk aktivitet. Genetiska faktorer kan också spela en roll, särskilt mutationer i BRCA1 och BRCA2 generna.

Förebygga

Screening för bröstcancer är den främste metoden i kampen mot sjukdomen. Att leva en hälsosam livsstil genom att äta en balanserad kost, hålla en hälsosam vikt, begränsa alkoholkonsumtionen och regelbundet motionera kan hjälpa till att minska risken för att utveckla bröstcancer. Regelbundna kontroller och screeningar är viktigast för tidig upptäckt och behandling.

Behandling

Behandlingsalternativ kan inkludera kirurgi för att avlägsna tumören, strålning för att förstöra cancerceller, kemoterapi för att döda cancerceller och hormonterapi för att blockera tillväxten av hormonkänsliga tumörer. Behandlingsplanen kan variera beroende på sjukdomens stadium och individuella faktorer.

Nydiagnostiserad med bröstcancer: Vad du behöver veta

Att bli diagnostiserad med bröstcancer kan vara överväldigande. Det är viktigt att ta tid att förstå sjukdomen och din behandlingsplan. Fråga din läkare om allt du behöver veta och sök stöd från nära och kära och från organisationer som Lycenna för ytterligare resurser och vägledning.

Stöd och uppföljning

Att leva med bröstcancer kan vara en utmanande resa, och det är viktigt att få stöd och vård under hela behandlingsprocessen. Efter avslutad behandling är regelbundna uppföljningsscreeningar viktiga för att övervaka eventuella återfall eller komplikationer.

Hur kan Lycenna hjälpa mig minska risken att utveckla bröstcancer?

Lycenna kan hjälpa dig att minska risken för att utveckla bröstcancer genom skräddarsydda hälsoundersökningar och regelbunden uppföljning. Vi erbjuder avancerade screeningstester och genetisk rådgivning för att identifiera eventuella riskfaktorer i din familjehistoria eller genetiska profil. Vårt dedikerade medicinska team arbetar med dig för att skapa en personlig preventionsplan som inkluderar livsstilsförändringar, screeningrutiner och eventuell profylaktisk behandling för att minska din risk.

Hur kan Lycenna hjälpa mig som har bröstcancer?

Lycenna kan hjälpa dig som har bröstcancer genom att erbjuda skräddarsydd medicinsk expertis och stöd under hela din behandlingsresa. Vi granskar din sjukhistorik och säkerställer att din behandling är i linje med den senaste forskningen och riktlinjerna. Vårt team av läkare finns tillgängligt dygnet runt för att svara på dina frågor och erbjuda kontinuerlig övervakning och stöd. Vi kan också hjälpa till att samordna second opinions med ledande experter inom bröstcancerbehandling och underlätta administrativa processer för behandling utomlands om det behövs. Vi kan följa med dig på viktiga besök i vården för att säkerställa att du får svar på alla dina frågor och att vården du får överensstämmer med de rekommendationer vi lagt upp tillsammans med internationella experter. Vi ser även över om det finns möjlighet för dig att inkluderas i kliniska prövningar på nya behandlingsmetoder ifall det skulle vara så att alternativen är uttömda.

Hur kan Lycenna hjälpa mig som har haft bröstcancer?

Lycenna kan fortsätta att vara en värdefull resurs för dig även efter att du har haft bröstcancer. Vi erbjuder långsiktig uppföljning och stöd för att övervaka din återhämtning och förebygga återfall. Vårt team kan hjälpa dig att utveckla en individuell återhämtningsplan som inkluderar regelbundna kontroller, livsstilsråd och eventuell fortsatt behandling eller rehabilitering. Vi finns här för att stödja dig genom hela din resa mot hälsa och välbefinnande efter bröstcancer.

När det kommer till din hälsa finns inga genvägar


Våra patienter ska vara 110% säkra på att vi vänt på alla stenar i jakten på den bästa möjliga vården för dem själva och deras anhöriga.