Logotyp

Diabetes


Diabetes är en kronisk sjukdom som påverkar hur kroppen hanterar blodsockernivåerna. Det finns olika typer av diabetes, inklusive typ 1-diabetes, typ 2-diabetes och graviditetsdiabetes. Sjukdomen kräver noggrann hantering och livsstilsförändringar för att förebygga komplikationer.

Sjukdomsbild vid diabetes


Diabetes är en av de vanligaste metaboliska sjukdomarna och drabbar miljontals människor över hela världen. Typ 1 uppstår när kroppens immunsystem attackerar och förstör de insulinproducerande cellerna i bukspottkörteln. Typ 2 utvecklas när kroppen blir resistens mot insulin eller inte producerar tillräckligt med insulin.

Symtom på diabetes

Symtomen kan variera beroende på typ och under hur lång tid sjukdomen har utvecklats.

Vanliga symtom kan inkludera:
• Ökad törst och törstig känsla hela tiden.
• Frekvent urinering, särskilt på natten.
• Ökad aptit, särskilt för söta eller salta livsmedel.
• Oavsiktlig viktnedgång.
• Trötthet och svaghet.
• Dimmig syn.

Diagnos sätts vanligtvis genom blodsockertestning, inklusive fasteblodsockertest, oral glukostoleranstest och HbA1c-test.

Riskfaktorer

Riskfaktorer inkluderar övervikt eller fetma, brist på fysisk aktivitet, familjehistoria, ålder, etnicitet och vissa medicinska tillstånd som högt blodtryck och högt kolesterol. Även genetiska faktorer spelar en stor roll.

Förebyggande

Att bibehålla en hälsosam livsstil genom att äta en balanserad kost, hålla en hälsosam vikt och regelbundet motionera är viktigt för att förebygga typ 2-diabetes. För personer med hög risk kan läkare rekommendera att regelbundet övervaka blodsockernivåerna och ta förebyggande åtgärder.

Behandling av diabetes

Behandlingsmetoder kan inkludera livsstilsförändringar, blodsockersänkande läkemedel och insulinbehandling. Målet med behandlingen är att kontrollera blodsockernivåerna för att förhindra komplikationer och förbättra livskvaliteten.

Stöd och Uppföljning

Att leva med en diabetesdiagnos kräver daglig hantering och kontroll av blodsockernivåerna. Det är viktigt att få stöd och utbildning för att lära sig att hantera sjukdomen och förebygga komplikationer. Regelbundna uppföljningsbesök hos en läkare eller diabetesvårdsteam är också viktiga för att övervaka sjukdomens framsteg och justera behandlingen vid behov.

Nydiagnosticerad med Diabetes: Vad du behöver veta

Att få en diagnos kan vara överväldigande, men det finns resurser och stöd tillgängliga för att hjälpa dig att hantera sjukdomen. Ta tid att lära dig om sjukdomen, skapa en plan för hantering och sök stöd från nära och kära och från organisationer som Lycenna för ytterligare vägledning.

Hur kan Lycenna hjälpa mig minska risken för att utveckla diabetes?

Lycenna kan hjälpa dig att minska risken för att utveckla sjukdomen genom skräddarsydda hälsoundersökningar och livsstilsrådgivning. Vi erbjuder noggranna hälsoscreeningar för att upptäcka tidiga tecken på insulinresistens och prediabetes, vilket kan vara förstadier till typ 2-diabetes. Vårt medicinska team kan arbeta med dig för att utveckla en personlig plan för att hantera riskfaktorer som övervikt, bristande fysisk aktivitet och ohälsosamma kostvanor.

Hur kan Lycenna hjälpa mig som har diabetes?

Lycenna kan hjälpa dig som har diabetes genom att erbjuda skräddarsydd medicinsk expertis och stöd för att hantera din sjukdom på bästa möjliga sätt. Diabetes kräver ofta livsstilsförändringar, inklusive kost, motion och hantering av mediciner. Lycenna kan erbjuda stöd och vägledning för att hjälpa patienter att implementera dessa förändringar och utveckla färdigheter för att hantera sin diabetes på ett effektivt sätt.

Hur kan Lycenna hjälpa mig som har haft diabetes under lång tid?

Lycenna kan fortsätta att vara en värdefull resurs för dig även om du har haft sjukdomen under lång tid. Vi erbjuder långsiktig uppföljning och stöd för att hjälpa dig att hantera dina långsiktiga hälsoutmaningar och förebygga komplikationer. Vårt medicinska team kan hjälpa till med komplexa fall, samordning av specialiserad vård och hantering av eventuella komplikationer såsom neuropati, retinopati och njursjukdom. Vi är här för att stödja dig genom hela din resa och hjälpa dig att leva ett liv fullt av hälsa och välbefinnande.

När det kommer till din hälsa finns inga genvägar


Våra patienter ska vara 110% säkra på att vi vänt på alla stenar i jakten på den bästa möjliga vården för dem själva och deras anhöriga.