Logotyp

Hjärt- och kärlsjukdom


Hjärt- och kärlsjukdomar är en grupp av sjukdomar som påverkar hjärtat och blodkärlen. Dessa sjukdomar kan innefatta tillstånd som kranskärlssjukdom, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och stroke. Att förstå riskfaktorer och vidta förebyggande åtgärder är avgörande för att minska risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

Sjukdomsbild vid hjärt- och kärlsjukdom


Hjärt- och kärlsjukdomar är en av de främsta dödsorsakerna globalt. Dessa sjukdomar kan påverka människor i alla åldrar och kan ha allvarliga konsekvenser om de inte behandlas korrekt. Faktorer som rökning, högt blodtryck, högt kolesterol, fetma och brist på fysisk aktivitet kan öka risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar.

Symtom

Symtomen på hjärt- och kärlsjukdomar varierar beroende på vilket tillstånd som är närvarande, men vanliga tecken inkluderar bröstsmärta, andfåddhet, yrsel, trötthet och oregelbunden hjärtrytm. Diagnos sätts vanligtvis genom fysisk undersökning, medicinsk historia, blodprov, EKG och andra tester.

Riskfaktorer

Riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar inkluderar rökning, högt blodtryck, högt kolesterol, diabetes, fetma, stillasittande livsstil, stress och familjehistoria av hjärt- och kärlsjukdomar. Åtgärder för att minska dessa riskfaktorer kan bidra till att förebygga sjukdomen.

Förebygg hjärt- och kärlsjukdom

Att bibehålla en hälsosam livsstil är viktigt för att förebygga hjärt- och kärlsjukdomar. Det inkluderar att äta en balanserad kost, hålla en hälsosam vikt, regelbundet motionera, undvika tobak och begränsa alkoholkonsumtionen. Regelbundna hälsokontroller och screeningar är också viktiga för att upptäcka och behandla eventuella riskfaktorer i ett tidigt skede.

Behandling

Behandling av hjärt- och kärlsjukdomar kan inkludera livsstilsförändringar, medicinering, medicinska procedurer och kirurgi. Målet med behandlingen är att förbättra hjärtfunktionen, kontrollera riskfaktorer och minska risken för komplikationer såsom hjärtinfarkt, stroke och hjärtsvikt.

Stöd och Uppföljning

Att leva med hjärt- och kärlsjukdomar kan vara utmanande och kräver livslång hantering och övervakning. Stöd från familj, vänner och sjukvårdspersonal är viktigt för att hantera sjukdomen och förebygga komplikationer. Regelbundna uppföljningsbesök hos en läkare är också avgörande för att övervaka sjukdomens framsteg och justera behandlingen vid behov.

Nydiagnosticerad med hjärt- eller kärlsjukdom: Vad du behöver veta

Att få en diagnos av hjärt- och kärlsjukdom kan vara skrämmande, men det finns resurser och stöd tillgängliga för att hjälpa dig att hantera sjukdomen. Ta tid att förstå din diagnos, skapa en plan för hantering och sök stöd från nära och kära och från organisationer som Lycenna för ytterligare vägledning.

Hur kan Lycenna hjälpa mig minska risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar?

Lycenna kan hjälpa dig att minska risken för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar genom skräddarsydda hälsoundersökningar och livsstilsrådgivning. Vår genetiska screening inkluderar en polygen riskskattning för att kartlägga din individuella genetiska risk att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar. Denna information möjliggör anpassade uppföljningsprogram och behandlingar som är skräddarsydda efter din genetiska profil. Våra avancerade hälsokontroller har stort fokus på att tidigt upptäcka och förebygga hjärt- och kärlsjukdom. Vårt medicinska team arbetar med dig för att utveckla en personlig plan för att förebygga hjärt- och kärlsjukdom genom livsstilsförändringar, medicinsk behandling och eventuell medicinsk intervention vid behov.

Hur kan Lycenna hjälpa mig som har hjärt- och kärlsjukdomar?

Lycenna kan hjälpa dig som har hjärt- och kärlsjukdomar genom att erbjuda skräddarsydd medicinsk expertis och stöd för att hantera din sjukdom på bästa möjliga sätt. Vi erbjuder kontinuerlig övervakning av ditt hjärt- och kärlhälsostatus och individuell behandlingsrådgivning via våra samarbeten med erkända kardiologer. Vårt team kan också hjälpa till med medicinsk behandling, förebyggande åtgärder och eventuell rehabilitering för att förbättra din livskvalitet och minska risken för komplikationer.

Hur kan Lycenna hjälpa mig som har haft hjärt- och kärlsjukdom under lång tid?

Lycenna kan fortsätta att vara en värdefull resurs för dig även om du har haft hjärt- och kärlsjukdomar under lång tid. Vi erbjuder långsiktig uppföljning och stöd för att hjälpa dig att hantera dina långsiktiga hälsoutmaningar och förebygga komplikationer. Vårt medicinska team kan hjälpa till med komplexa hjärt- och kärlsjukdomsfall, samordning av specialiserad vård och hantering av eventuella komplikationer. Vi är här för att stödja dig genom hela din resa och hjälpa dig att leva ett liv fullt av hälsa och välbefinnande.

När det kommer till din hälsa finns inga genvägar


Våra patienter ska vara 110% säkra på att vi vänt på alla stenar i jakten på den bästa möjliga vården för dem själva och deras anhöriga.