Logotyp

Hudcancer


Hudcancer är en typ av cancer som uppstår i huden. Det finns olika typer, inklusive basalcellscancer, skivepitelcancer och malignt melanom. Exponering för ultraviolett (UV) strålning från solen eller solarium är en av de främsta riskfaktorerna för hudcancer.

Sjukdomsbild vid hudcancer


Hudcancer är en av de vanligaste formerna av cancer och förekommer oftast på hudens yta där den har utsatts för solen. Malignt melanom är den mest allvarliga formen av hudcancer och kan sprida sig till andra delar av kroppen om den inte upptäcks och behandlas tidigt.

Symtom

Symtomen kan variera beroende på typen av cancer, men vanliga tecken inkluderar förändringar i hudens färg eller textur, en ny tillväxt eller knöl på huden, eller en förändring i en befintlig födelsemärke. Diagnos görs vanligtvis genom hudundersökning och biopsi.

Riskfaktorer för hudcancer

Riskfaktorer inkluderar exponering för UV-strålning från solen eller solarium, blek hud, många födelsemärken, familjehistoria av hudcancer, immunsuppression och ålder. Användning av solskyddsmedel och att begränsa exponeringen för solen kan minska risken.

Förebyggande

Viktigaste åtgärden är att undvika överdriven exponering för solen, särskilt under de starkaste soltimmar, och att använda solskyddsmedel med högt solskyddsfaktor (SPF). Det rekommenderas också att bära solhatt och skyddande kläder när du vistas utomhus.

Behandling av hudcancer

Behandlingsalternativ kan inkludera kirurgisk borttagning av cancerceller, strålbehandling, kemoterapi och immunterapi. Behandlingen väljs vanligtvis baserat på typen och stadiet samt individuella faktorer som ålder och allmän hälsa.

Stöd och Uppföljning

Att leva med hudcancer kan vara utmanande, och det är viktigt att få stöd och vård under hela behandlingsprocessen. Regelbundna uppföljningsbesök hos en hudläkare är viktiga för att övervaka eventuella återfall eller komplikationer och för att kontrollera för nya misstänkta lesioner.

Nydiagnosticerad med Hudcancer: Vad du behöver veta

Att få diagnos kan vara skrämmande, men det finns resurser och stöd tillgängliga för att hjälpa dig att hantera sjukdomen. Ta tid att förstå din diagnos, skapa en plan för hantering och sök stöd från nära och kära och från organisationer som Lycenna för ytterligare vägledning.

Hur kan Lycenna hjälpa mig minska risken för att utveckla hudcancer?

Lycenna kan hjälpa dig att minska risken för att utveckla sjukdomen genom noggrann övervakning och tidig upptäckt. Vi erbjuder skräddarsydda hälsoundersökningar med fokus på hudhälsa och regelbundna hudscreeningar i nära samarbete med Dr Ann Wetter, grundare av Diagnostiskt Centrum Hud, för att identifiera misstänkta förändringar eller hudtumörer. Vårt medicinska team kan ge dig råd om solskydd, hudvård och livsstilsförändringar som kan minska din risk för att utveckla hudcancer.

Hur kan Lycenna hjälpa mig som har hudcancer?

Lycenna kan hjälpa dig genom att erbjuda skräddarsydd medicinsk expertis och stöd under hela din behandlingsresa. Vi granskar din sjukhistorik och säkerställer att din behandling är i linje med den senaste forskningen och riktlinjerna för hudcancerbehandling. Vårt team av läkare finns tillgängligt dygnet runt för att svara på dina frågor, erbjuda kontinuerlig övervakning och stöd samt samordna second opinions och eventuell behandling utomlands om det behövs. Vi kan följa med dig på viktiga besök i vården för att säkerställa att du får svar på alla dina frågor och att vården du får överensstämmer med de rekommendationer vi lagt upp tillsammans med internationella experter. Vi ser även över om det finns möjlighet för dig att inkluderas i kliniska prövningar på nya behandlingsmetoder ifall det skulle vara så att alternativen är uttömda.

Hur kan Lycenna hjälpa mig som har haft hudcancer?

Lycenna kan fortsätta att vara en värdefull resurs för dig även efter att du har haft hudcancer. Vi erbjuder långsiktig uppföljning och stöd för att övervaka din återhämtning och förebygga återfall. Vårt team kan hjälpa dig att utveckla en individuell återhämtningsplan som inkluderar regelbundna kontroller, hudvårdsråd och eventuell fortsatt behandling eller rehabilitering. Vi finns här för att stödja dig genom hela din resa mot hälsa och välbefinnande efter hudcancer.

När det kommer till din hälsa finns inga genvägar


Våra patienter ska vara 110% säkra på att vi vänt på alla stenar i jakten på den bästa möjliga vården för dem själva och deras anhöriga.