Logotyp

Pankreascancer


Cancer i bukspottkörteln, även känd som pankreascancer, är en allvarlig form av cancer som uppstår i vävnaden i bukspottkörteln. Det är en av de mest dödliga formerna av cancer och har en låg överlevnad. Tidig upptäckt och behandling är avgörande för att förbättra prognosen för personer med pankreascancer.

Sjukdomsbild vid cancer i bukspottkörteln (pankreascancer)


Bukspottkörteln är en viktig körtel som producerar enzymer som hjälper till att smälta maten och hormoner som reglerar blodsockernivåerna. Cancer i bukspottkörteln kan uppstå i cellerna i bukspottkörtelns kanaler eller i cellerna som producerar hormoner. Det är oftast svårt att upptäcka i de tidiga stadierna och sprider sig snabbt till andra organ.

Symtom på pankreascancer

Symtomen på pankreascancer kan vara subtila och kan inkludera buksmärta eller obehag, viktförlust, aptitlöshet, gulsot, illamående och kräkningar, förändringar i avföringsvanor, gulaktig hud eller ögonvitor (gulsot), eller blek avföring och mörkare urin. Diagnos ställs vanligtvis genom en kombination av fysisk undersökning, blodprov, och med avbildningsmetoder såsom skiktröntgen (CT/DT) eller magnetisk resonanstomografi (MR) och biopsi.

Riskfaktorer

Riskfaktorer för pankreascancer inkluderar rökning, ålder (risken ökar med åldern), familjehistoria av pankreascancer, kronisk bukspottkörtelinflammation, ärftliga genetiska syndrom och överdriven alkoholkonsumtion. Vissa medicinska tillstånd, såsom diabetes, och vissa kemikalier kan också öka risken.

Förebyggande

Eftersom orsakerna till pankreascancer inte är helt förstådda finns det ingen säker metod för att helt förebygga sjukdomen. Att undvika riskfaktorer som rökning och överdriven alkoholkonsumtion kan minska risken.

Behandling av cancer i bukspottkörteln

Behandling av pankreascancer kan inkludera kirurgi för att ta bort tumören, kemoterapi, strålbehandling och andra medicinska procedurer. Behandlingen beror på typen och stadiet av pankreascancer samt patientens allmänna hälsa och andra faktorer.

Stöd och Uppföljning

Att leva med pankreascancer kan vara en fysiskt och känslomässigt utmanande upplevelse. Stöd från nära och kära samt professionell vård är viktigt för att hantera sjukdomen och dess behandling. Regelbundna uppföljningsbesök med en onkolog eller gastroenterolog är också nödvändiga för att övervaka sjukdomens framsteg och anpassa behandlingen vid behov.

Nydiagnosticerad med Pankreascancer: Vad du behöver veta

Att få en diagnos av pankreascancer kan vara överväldigande, men det finns resurser och stöd tillgängliga för att hjälpa dig att hantera sjukdomen. Ta tid att förstå din diagnos, skapa en plan för hantering och sök stöd från nära och kära och från organisationer som Lycenna för ytterligare vägledning.

Hur kan Lycenna hjälpa mig minska risken för att utveckla pankreascancer?

Lycenna kan hjälpa dig att minska risken för att utveckla pancreascancer genom tidig upptäckt och förebyggande åtgärder. För personer med hög risk, särskilt de som nyligen fått diagnosen diabetes, erbjuder vi det avancerade screeningtestet Avantect. Detta test är ett enkelt blodprov designat för att tidigt upptäcka bukspottkörtelcancer. Utöver screeningtestet erbjuder vi också skräddarsydda hälsoundersökningar och livsstilsråd för att minska din risk.

Hur kan Lycenna hjälpa mig som har pankreascancer?

Lycenna kan hjälpa dig som har pancreascancer genom att erbjuda skräddarsydd medicinsk expertis och stöd under hela din behandlingsresa. Vårt medicinska team arbetar för att säkerställa att din behandling är i linje med den senaste forskningen och riktlinjerna för pancreascancerbehandling. Vi erbjuder kontinuerlig övervakning, stöd och samordning av behandlingar, inklusive second opinions från världskända experter för att säkerställa bästa möjliga vård. Vi kan följa med dig på viktiga besök i vården för att säkerställa att du får svar på alla dina frågor och att vården du får överensstämmer med de rekommendationer vi eventuellt lagt upp tillsammans med internationella experter. Vi kan även se över om det finns möjlighet för dig att inkluderas i kliniska prövningar på nya behandlingsmetoder ifall det skulle vara så att alternativen är uttömda.

Hur kan Lycenna hjälpa mig som har haft pankreascancer?

Lycenna kan fortsätta att vara en värdefull resurs för dig även efter att du har haft pancreascancer. Vi erbjuder långsiktig uppföljning och stöd för att övervaka din återhämtning, förebygga återfall och hantera eventuella biverkningar eller långsiktiga komplikationer av behandlingen. Vårt team kan hjälpa dig att utveckla en individuell återhämtningsplan som kan inkludera regelbundna kontroller, stöd för mental och emotionell hälsa samt eventuell fortsatt behandling eller rehabilitering. Vi finns här för att stödja dig genom hela din resa mot hälsa och välbefinnande efter pancreascancer.

När det kommer till din hälsa finns inga genvägar


Våra patienter ska vara 110% säkra på att vi vänt på alla stenar i jakten på den bästa möjliga vården för dem själva och deras anhöriga.