Logotyp

Prostatacancer


Prostatacancer är en vanlig form av cancer som utvecklas i prostatakörteln hos män. Det är en av de vanligaste cancerformerna hos män och är oftast långsamt växande. Tidig upptäckt och behandling är viktigt för att förbättra prognosen för personer med prostatacancer.

Sjukdomsbild vid prostatacancer


Prostatakörteln är en liten körtel som producerar vätska som utgör en del av sädesvätskan. Prostatacancer uppstår när cellerna i prostatakörteln börjar växa okontrollerat. Det är vanligare hos äldre män och kan ibland sprida sig till andra delar av kroppen, särskilt om det inte upptäcks och behandlas tidigt.

Symtom på prostatacancer

Symtomen på cancer i prostata kan vara subtila och inkluderar problem med urinering, såsom svag urinstråle, frekvent urinering, smärtsam urinering eller blod i urinen. Andra symtom kan inkludera smärta i bäckenet, ryggsmärta eller obehag i nedre delen av kroppen. Diagnos ställs vanligtvis genom en kombination av fysisk undersökning, PSA-test (prostataspecifikt antigen), digital rektalundersökning och vävnadsprov (biopsi).

Riskfaktorer

Riskfaktorer för prostatacancer inkluderar ålder (risken ökar med åldern), familjehistoria av prostatacancer, etnicitet, och vissa genetiska faktorer. Livsstilsfaktorer såsom kost och fysisk aktivitet kan också påverka risken för att utveckla cancer i prostata.

Förebyggande

Att bibehålla en hälsosam livsstil genom att äta en balanserad kost, regelbunden motion och undvika överdriven alkoholkonsumtion kan bidra till att minska risken för prostatacancer. Regelbundna läkarundersökningar är också viktiga för att övervaka prostatahälsan och upptäcka eventuella förändringar i tid.

Behandling av prostatacancer

Behandling av prostatacancer beror på sjukdomens stadium, aggressivitet och patientens allmänna hälsa. Behandlingsalternativ kan inkludera aktiv övervakning, kirurgi, strålning, hormonbehandling och kemoterapi. Valet av behandling görs oftast efter noggrann utvärdering och diskussion mellan patienten och läkaren.

Stöd och Uppföljning

Att leva med prostatacancer kan vara en utmanande upplevelse både fysiskt och känslomässigt. Stöd från nära och kära samt professionell vård är viktigt för att hantera sjukdomen och dess behandling. Regelbundna uppföljningsbesök med en urolog eller onkolog är också nödvändiga för att övervaka sjukdomens framsteg och anpassa behandlingen vid behov.

Nydiagnosticerad med Prostatacancer: Vad du behöver veta

Att få en diagnos av prostatacancer kan vara skrämmande, men det finns resurser och stöd tillgängliga för att hjälpa dig att hantera sjukdomen. Ta tid att förstå din diagnos, skapa en plan för hantering och sök stöd från nära och kära och från organisationer som Lycenna för ytterligare vägledning.

Hur kan Lycenna hjälpa mig minska risken för att utveckla prostatacancer?

Lycenna kan hjälpa dig att minska risken för att utveckla cancer i prostata genom noggrann övervakning och tidig upptäckt. Vi erbjuder skräddarsydda hälsoundersökningar, inklusive genetisk screening, prostata-specifika test (PSA-test och Stockholm-3-testet), för att identifiera eventuella förändringar eller tecken på prostatacancer. Vårt medicinska team arbetar med dig för att utveckla en personlig preventionsplan som kan inkludera livsstilsförändringar, kostrekommendationer och regelbunden screening för att minska din risk.

Hur kan Lycenna hjälpa mig som har prostatacancer?

Lycenna kan hjälpa dig som har cancer i prostata genom att erbjuda skräddarsydd medicinsk expertis och stöd under hela din behandlingsresa. Vi granskar din sjukhistorik noggrant och säkerställer att din behandling är i linje med den senaste forskningen och riktlinjerna för prostatacancerbehandling. Vårt team av läkare finns tillgängligt dygnet runt för att svara på dina frågor, ge kontinuerlig övervakning och stöd samt samordna second opinions och eventuell behandling utomlands om det behövs. Vi kan följa med dig på viktiga besök i vården för att säkerställa att du får svar på alla dina frågor och att vården du får överensstämmer med de rekommendationer vi lagt upp tillsammans med internationella experter. Vi ser även över om det finns möjlighet för dig att inkluderas i kliniska prövningar på nya behandlingsmetoder ifall det skulle vara så att alternativen är uttömda.

Hur kan Lycenna hjälpa mig som har haft prostatacancer?

Lycenna kan fortsätta att vara en värdefull resurs för dig även efter att du har haft prostatacancer. Vi erbjuder långsiktig uppföljning och stöd för att övervaka din återhämtning, förebygga återfall och hantera eventuella biverkningar eller långsiktiga komplikationer av behandlingen. Vårt team kan hjälpa dig att utveckla en individuell återhämtningsplan som kan inkludera regelbundna kontroller, stöd för mental och emotionell hälsa samt eventuell fortsatt behandling eller rehabilitering. Vi finns här för att stödja dig genom hela din resa mot hälsa och välbefinnande efter prostatacancer.

När det kommer till din hälsa finns inga genvägar


Våra patienter ska vara 110% säkra på att vi vänt på alla stenar i jakten på den bästa möjliga vården för dem själva och deras anhöriga.