Logotyp

Tjocktarmscancer


Tjocktarmscancer är en typ av cancer som utvecklas i tjocktarmen eller ändtarmen. Det är en av de vanligaste formerna av cancer och kan behandlas framgångsrikt om det upptäcks tidigt. Förståelse för riskfaktorer, symtom och screening är avgörande för att minska risken för komplikationer.

Sjukdomsbild vid tjocktarmscancer (kolorektal cancer)


Tjocktarmscancer utvecklas vanligtvis långsamt från icke-cancerösa tillstånd som polyper. Om dessa polyper inte upptäcks och tas bort i tid kan de utvecklas till cancer.

Symtom på tjocktarmscancer

Symtomen på cancer i tjocktarmen kan vara subtila i de tidiga stadierna och inkluderar förändringar i tarmvanor, blod i avföringen, buksmärta eller kramp, trötthet och oförklarlig viktminskning. Diagnos ställs vanligtvis genom en kombination av fysisk undersökning, koloskopi, biopsi och andra bildundersökningar.

Riskfaktorer

Riskfaktorer för tjocktarmscancer inkluderar ålder (risken ökar efter 50 års ålder), ärftlighet (familjehistoria av tjocktarmscancer eller ärftliga genetiska sjukdomar), inflammatorisk tarmsjukdom (som ulcerös kolit eller Crohns sjukdom), fetma, rökning och överdriven alkoholkonsumtion.

Förebyggande

Att förebygga tjocktarmscancer innefattar att göra livsstilsval som att äta en fiberrik kost med mycket frukt, grönsaker och fullkorn, hålla en hälsosam vikt, regelbunden motion, begränsa alkoholkonsumtionen och undvika rökning. Regelbundna screeningtester såsom koloskopi är också viktiga för tidig upptäckt och behandling.

Behandling av tjocktarmscancer

Behandling av tjocktarmscancer beror på sjukdomens stadium och omfattning. Vanliga behandlingsalternativ inkluderar kirurgi för att ta bort tumören, kemoterapi, strålbehandling och riktad läkemedelsbehandling. Behandlingsplanen utformas individuellt för varje patient baserat på deras specifika situation och behov.

Stöd och Uppföljning

Att leva med tjocktarmscancer kan vara en utmanande upplevelse både fysiskt och känslomässigt. Stöd från familj, vänner och vårdteamet är viktigt för att hantera sjukdomen och dess behandling. Regelbundna uppföljningsbesök med en gastroenterolog eller onkolog är också nödvändiga för att övervaka sjukdomens framsteg och anpassa behandlingen vid behov.

Nydiagnosticerad med Tjocktarmscancer: Vad du behöver veta

Att få en diagnos av tjocktarmscancer kan vara skrämmande, men det finns resurser och stöd tillgängliga för att hjälpa dig att hantera sjukdomen. Ta tid att förstå din diagnos, skapa en plan för hantering och sök stöd från nära och kära och från organisationer som Lycenna för ytterligare vägledning.

Hur kan Lycenna hjälpa mig minska risken för att utveckla tjocktarmscancer?

Lycenna kan hjälpa dig att minska risken för att utveckla cancer i tjocktarmen genom tidig upptäckt och förebyggande åtgärder. Vi erbjuder skräddarsydda hälsoundersökningar, inklusive koloskopi och andra screeningtester, för att identifiera eventuella förändringar eller polyper i tjocktarmen som kan vara förstadier till cancer. Vårt medicinska team arbetar med dig för att utveckla en personlig preventionsplan som kan inkludera livsstilsförändringar, kostråd och regelbunden screening för att minska din risk.

Hur kan Lycenna hjälpa mig som har tjocktarmscancer?

Lycenna kan hjälpa dig som har tjocktarmscancer genom att erbjuda skräddarsydd medicinsk expertis och stöd under hela din behandlingsresa. Vi granskar din sjukhistorik noggrant och säkerställer att din behandling är i linje med den senaste forskningen och riktlinjerna för tjocktarmscancerbehandling. Vårt team av läkare finns tillgängligt dygnet runt för att svara på dina frågor, ge kontinuerlig övervakning och stöd samt samordna second opinions och eventuell behandling utomlands om det behövs. Vi kan följa med dig på viktiga besök i vården för att säkerställa att du får svar på alla dina frågor och att vården du får överensstämmer med de rekommendationer vi lagt upp tillsammans med internationella experter. Vi ser även över om det finns möjlighet för dig att inkluderas i kliniska prövningar på nya behandlingsmetoder ifall det skulle vara så att alternativen är uttömda.

Hur kan Lycenna hjälpa mig som har haft tjocktarmscancer?

Lycenna kan fortsätta att vara en värdefull resurs för dig även efter att du har haft cancer i tjocktarmen. Vi erbjuder långsiktig uppföljning och stöd för att övervaka din återhämtning, förebygga återfall och hantera eventuella biverkningar eller långsiktiga komplikationer av behandlingen. Vårt team kan hjälpa dig att utveckla en individuell återhämtningsplan som kan inkludera regelbundna kontroller, stöd för mental och emotionell hälsa samt eventuell fortsatt behandling eller rehabilitering. Vi finns här för att stödja dig genom hela din resa mot hälsa och välbefinnande efter tjocktarmscancer.

När det kommer till din hälsa finns inga genvägar


Våra patienter ska vara 110% säkra på att vi vänt på alla stenar i jakten på den bästa möjliga vården för dem själva och deras anhöriga.